Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n darparu technoleg a systemau a gwasanaethau iechyd digidol o’r radd flaenaf sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â holl sefydliadau GIG Cymru i foderneiddio, ehangu a darparu’r dechnoleg orau ar gyfer gofal iechyd ein cenedl a sicrhau dyfodol digidol cyfrifol ar gyfer GIG Cymru.

.       .       .

Ers i iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru gael ei ddatganoli ym 1999, mae Cymru wedi gosod ei dull neilltuol ei hun o ddarparu iechyd a gofal. Mae integreiddio a chydweithredu rhwng sefydliadau iechyd yn elfen allweddol o bolisi gofal iechyd ein cenedl, ynghyd ag ymrwymiad i osgoi ailadrodd a gwneud pethau ‘unwaith i Gymru’.

Cafodd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ei sefydlu yn 2010 gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu, cyflwyno a chefnogi’r dechnoleg iechyd a gofal a ddefnyddir ledled Cymru.

Heddiw, rydym yn helpu GIG Cymru i fodloni heriau gofal iechyd digidol yr 21ain ganrif gyda systemau arloesol a gynhyrchwyd gan ddatblygwyr a chlinigwyr, cymorth penodol ar gyfer meddalwedd a chaledwedd, gwella rhannu gwybodaeth, cyflwyno gwasanaethau ar-lein i gleifion, a datblygu cenedlaethau o arbenigwyr TG gofal iechyd ar gyfer y dyfodol.