Neidio i'r prif gynnwy

Sut mae gwybodaeth yn cael ei rhannu?

Yn aml, mae gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng sefydliadau i wella gofal cleifion, sydd hefyd yn golygu sicrhau ei bod yn cael ei rhannu’n briodol a phan mae’n angenrheidiol yn unig.

I ddarllen mwy am sut mae gwybodaeth yn cael ei rhannu, ewch i Eich gwybodaeth, eich hawliau neu ewch i’n tudalen Llywodraethu Gwybodaeth.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Defnyddir ymagwedd Cymru gyfan tuag at rannu gwybodaeth rhwng sefydliadau’r GIG a gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill neu sefydliadau preifat a gwirfoddol. Am ragor o wybodaeth, ewch i WASPI. 

Sefydlwyd bwrdd yn 2011 a agorwyd gan y Gweinidog Iechyd ar y pryd, sef Lesley Griffiths.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar Fwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cymru a byrddau llywodraethu gwybodaeth eraill.