Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd, Pwyllgor a Bwrdd Cynghori

Cyhoeddwyd sefydlu Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ar 1 Ebrill 2021 gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 30 Medi 2019 gyda'r nod o gryfhau llywodraethu ac atebolrwydd, o ran perthnasoedd â sefydliadau GIG Cymru eraill a thrwy arweinyddiaeth gryfach a goruchwylio.

Gall hyd at 15 aelod fod ar Fwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig IGDC: Gellir penodi saith Aelod Annibynnol a phum Cyfarwyddwr Gweithredol, y mae gan bob un ohonynt hawliau pleidleisio, yn ogystal â hyd at dri Aelod Cyswllt o'r Bwrdd, ac mae'r aelodau hyn yn mynychu ar sail ex officio ac nid oes ganddynt hawliau pleidleisio. Cyfarfod ag aelodau'r Bwrdd.

Bydd tri Phwyllgor ac un Grŵp Cynghori.

Bydd y Pwyllgorau yn ymdrin â'r agweddau canlynol ar fusnes y Bwrdd:
•    Archwilio a Sicrwydd; 
•    Taliadau a Thelerau Gwasanaeth; a
•    Bydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol yn darparu goruchwyliaeth ac yn craffu ar ansawdd, diogelwch, llywodraethu gwybodaeth, ansawdd data, diogelwch a risg.


Cliciwch yma i gael manylion papurau ein Bwrdd a'n Pwyllgorau.