Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd, Pwyllgor a Bwrdd Cynghori

Ein hadran Lywodraethu

Cyhoeddwyd sefydlu Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ar 1 Ebrill 2021 gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 30 Medi 2019 gyda'r nod o gryfhau llywodraethu ac atebolrwydd, o ran perthnasoedd â sefydliadau GIG Cymru eraill a thrwy arweinyddiaeth gryfach a goruchwylio.

Gall hyd at 15 aelod fod ar Fwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig IGDC: Gellir penodi saith Aelod Annibynnol a phum Cyfarwyddwr Gweithredol, y mae gan bob un ohonynt hawliau pleidleisio, yn ogystal â hyd at dri Aelod Cyswllt o'r Bwrdd, ac mae'r aelodau hyn yn mynychu ar sail ex officio ac nid oes ganddynt hawliau pleidleisio.

I ddechrau, bydd Bwrdd IGDC (Ebrill 2021) yn cynnwys saith Aelod Annibynnol, gan gynnwys y Cadeirydd dros dro, a thri Chyfarwyddwr Gweithredol, gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

Bydd tri Phwyllgor ac un Grŵp Cynghori.

Bydd y Pwyllgorau yn ymdrin â'r agweddau canlynol ar fusnes y Bwrdd:
•    Archwilio a Sicrwydd; 
•    Taliadau a Thelerau Gwasanaeth; a
•    Bydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol yn darparu goruchwyliaeth ac yn craffu ar ansawdd, diogelwch, llywodraethu gwybodaeth, ansawdd data, diogelwch a risg.


Cliciwch yma i gael manylion papurau ein Bwrdd a'n Pwyllgorau.