Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i chi ofyn am fynediad i wybodaeth sydd gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Gall unrhyw un ofyn am wybodaeth - nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eich oedran, cenedligrwydd na ble rydych chi'n byw.

Gallai sefydliad wrthod eich cais os yw'r wybodaeth yn sensitif neu os yw'r costau'n rhy uchel.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai trwy:

E-bost: Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

neu drwy ysgrifennu at:

Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Tŷ Glan-yr-Afon,
21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
Caerdydd
CF11 9AD

Ymholiadau Cyffredinol

Dylid anfon ceisiadau rhyddid gwybodaeth at yr e-bost uchod, fodd bynnag, dylid anfon ymholiadau cyffredinol at dhcw-enquiries@wales.nhs.uk