Neidio i'r prif gynnwy

Taliadau a Thelerau Gwasanaeth

Nod y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth (“Y Pwyllgor”) yw darparu:

  • cyngor i’r Bwrdd ar daliadau a thelerau gwasanaeth a pherfformiad ar gyfer y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill yn y fframwaith a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • sicrwydd i’r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau Iechyd a Gofal Digidol Cymru o ran taliadau a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau contractiol, ar gyfer yr holl staff, yn unol â’r gofynion a’r safonau a bennwyd ar gyfer GIG Cymru.

Ni fydd gan y Pwyllgor unrhyw bwerau i’w harfer ar ran y Bwrdd.

Cliciwch yma i weld Taflen Ffeithiau'r Pwyllgor.