Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd bob yn ail fis.


Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym yn cynnal cyfarfodydd y Bwrdd lle mae croeso i aelodau'r cyhoedd eu mynychu a'u harsylwi.


Yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â COVID-19, rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfod Bwrdd yn gyhoeddus ar hyn o bryd. Mae hwn yn benderfyniad rydym wedi'i wneud er mwyn diogelu’r cyhoedd, ein staff ac aelodau'r Bwrdd.


Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd yn fyw trwy Microsoft Teams a byddwn yn sicrhau bod y manylion i ymuno ar gael cyn y cyfarfod.


Gallwch gysylltu â Chris Darling, Ysgrifennydd Bwrdd IGDC, yma Chris.Darling@wales.nhs.uk

 

Cyfarfodydd Bwrdd ar y Gweill

 

Dyddiad Amser Lleoliad Dolen Ymuno Agenda a phapurau y cyfarfod

 


Cyfarfodydd Bwrdd Blaenorol
 

Dyddiad Amser Lleoliad Papurau a Dogfennau Cyfarfod

Dydd lau 29 Gorffennaf

Dydd Iau 1af Ebrill 2021

Dydd Iau 27 Mai 2021

10:00

13:00

10:00

Ffrwd Fyw Microsoft Teams

Ffrwd Fyw Microsoft Teams

Ffrwd Fyw Microsoft Teams

Cliciwch yma i weld yr agenda

Cliciwch yma i weld yr agenda

Cliciwch yma i weld yr agenda a phapurau y cyfarfod