Gofal Sylfaenol

GP Risca 2

Mae systemau cyfrifiadurol meddygon teulu yn ganolog i ofal sylfaenol ac maent yn rheoli miliynau o gofnodion cleifion yn flynyddol. Gall y cofnodion electronig sydd gan feddygon teulu yng Nghymru ddarparu gwybodaeth feddygol hyd oes am eu cleifion.

Rydym ni’n darparu ystod ddatblygol o offer digidol i feddygon teulu, sy’n cyrchu a rheoli’r cofnodion hyn ac yn helpu meddygon teulu i drefnu eu tasgau dyddiol a gofalu am gleifion.

  • Mae Cais am Brawf gan Feddyg Teulu yn system electronig ar gyfer ceisiadau a chanlyniadau prawf
  • Mae GP2GP yn caniatáu i feddyg teulu anfon cofnodion cleifion yn electronig i bractisau eraill yng Nghymru
  • Cyflwynwyd Skype for Business i gynorthwyo cyfathrebu a chysylltu â chymunedau ehangach
  • Terminoleg glinigol SNOMED, i gynorthwyo rhannu data
  • Mewn partneriaeth â Hewlett Packard, rydym yn galluogi danfon, gosod, cefnogi a chynnal holl argraffwyr newydd meddygon teulu

Ar ddechrau 2018, dyfarnwyd contract fframwaith newydd i gyflenwi systemau a gwasanaethau TG i feddygon teulu GIG Cymru am bum mlynedd, o fis Ionawr 2019, i Vision (InPractice Systems Ltd) a Microtest Ltd. Bydd hyn yn rhoi’r atebion digidol diweddaraf i bractisau, sydd wedi’u dylunio ar gyfer gofal sylfaenol.