Gweithio i ni

Gyrfaoedd

Mewn partneriaeth â sefydliadau GIG Cymru, rydym yn cyflenwi’r gwasanaethau iechyd digidol sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern.

Gweler ein swyddi gwag presennol am gyfleoedd i ymuno â ni. 

Mae ein prif swyddfa yng nghanol Caerdydd. Hefyd, mae gennym swyddfeydd yn yr Wyddgrug, Abertawe, Pencoed a Phont-y-pŵl.

Buddion

 • 27 diwrnod o wyliau blynyddol + gwyliau cyhoeddus
 • cyflog cystadleuol
 • gweithio hyblyg
 • talebau gofal plant
 • mynediad i’r Rhaglen Cymorth i Weithwyr, ein gwasanaeth cwnsela cyfrinachol
 • cyfleoedd gyrfa a datblygu proffesiynol
 • aelodaeth awtomatig o gynllun pensiwn y GIG

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Rydym yn helpu i wella gofal cleifion trwy ddarparu gwybodaeth, systemau a thechnolegau o ansawdd uchel yn gydweithredol; ‘Unwaith i Gymru’.

 • Rydym yn ymddwyn ag uniondeb i adeiladu ymddiriedaeth
 • Rydym yn parchu pawb a’u trin yn y ffordd rydym yn dymuno cael ein trin
 • Rydym yn gofalu am y bobl rydym yn eu cefnogi a’r rhai rydym yn gweithio â nhw
 • Rydym yn falch o’n cyflawniadau a bod yn rhan o GIG Cymru
 • Rydym yn dysgu o’n cydweithwyr trwy rannu gwybodaeth a phrofiad i barhau i wella ein gwasanaeth
 • Rydym yn cymryd cyfrifoldeb personol dros ein gwaith, gan fod yn onest gyda’n hunain a phobl eraill

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym yn cydnabod mai staff yw’r rhan fwyaf gwerthfawr o’n sefydliadf our organisation