Neidio i'r prif gynnwy

Safonau'r Gymraeg

Daeth Safonau newydd y Gymraeg i rym ar 30 Mai 2019.  Crëwyd y safonau yn dilyn mesur a basiwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2011 i sicrhau bod y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal yng Nghymru.  

Mae cyflwyno'r safonau yn golygu bod ein sefydliad a phob corff cyhoeddus yng Nghymru yn rhoi amlygrwydd cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg, ynghyd â hyrwyddo a galluogi defnyddio'r Gymraeg, gan ei gwneud hi'n haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau beunyddiol.

Nod y safonau yw ei gwneud yn glir i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau mewn perthynas â'r Gymraeg ac i hysbysu siaradwyr Cymraeg am y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn trwy’r Gymraeg. Maent hefyd yn sicrhau y bydd mwy o gysondeb o ran derbyn gwasanaethau yn y Gymraeg.

Gallwch ddarganfod mwy am y safonau sy'n berthnasol i'n sefydliad yma.

Os oes gennych chi gwyn neu bryder ynglŷn â sut rydyn ni wedi gweithredu Safonau’r Gymraeg neu sut rydyn ni'n cydymffurfio â nhw, rhowch wybod i ni drwy ein tudalen 'cysylltu a ni' gan ddefnyddio'r ffurflen adborth.

Rydym yn rhan o Adroddiad Blynyddol y Gymraeg Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, y gellir ei ddarllen yma.