Neidio i'r prif gynnwy

Neges destun fy iechyd

Mae dros 90% o bractisau meddyg teulu yng Nghymru’n defnyddio gwasanaeth negeseuon testun sy’n anfon negeseuon atgoffa am apwyntiadau a negeseuon eraill at eu cleifion. Darperir y gwasanaeth gan gyflenwyr system glinigol y meddyg teulu a’r cwmni negeseuon o’u dewis.

Ers defnyddio’r system negeseuon testun, mae’r practisau wedi gweld gostyngiad yn nifer y cleifion nad oedd yn mynychu eu hapwyntiadau.

(LINK TO CASE STUDY?)