Prawf electronig mewn practisau meddygon teulu

Mae’r defnydd o’r system electronig ar gyfer gwneud ceisiadau am brofion mewn practisiau meddygon teulu ar gynnydd â mwy o bractisiau’n defnyddio’r system dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r system electronig ar gyfer gwneud ceisiadau am brofion mewn practisiau meddygon teulu (GPTR) yn galluogi practisiau meddygon teulu i wneud cais am brofion gwaed i’w cleifion yn electronig gan roi darlun llawnach i Feddygon Teulu o’u cleifion.

Esboniodd Ann-Marie Cunningham, Meddyg Teulu yn Sir Caerffili a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru,

“Bydd unrhyw fanylion clinigol sydd wedi’u cynnwys gyda’r cais yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad canlyniadau, gan wella ansawdd gwybodaeth a rhoi darlun llawnach o’r claf i’r clinigydd.”

Gall Weithwyr Iechyd Proffesiynol weld canlyniadau gofal sylfaenol ac eilaidd, unrhyw le yng Nghymru, a chyda miloedd o brofion gwaed yn cael eu gwneud yng Nghymru bob wythnos, mae GPTR yn helpu i brosesu ceisiadau a chanlyniadau yn gynt.

Astudiaeth Achos: ‘Gwneud Cais am Brawf yn Electronig mewn practisiau Meddygon Teulu’