Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio Digidol

* CYFLE YMCHWIL ÔL-RADDEDIG AR GYFER GRADD MEISTR MEWN NYRSIO - AMSER CYFYNGEDIG YN UNIG *

 

Mae cyfle wedi codi i astudio trwy secondiad rhan-amser wedi’i ariannu i archwilio effeithiau ein system nyrsio ddigidol, sef Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR).

Byddwch yn cwblhau Gradd Meistr trwy Ymchwil fel rhan o raglen academaidd glinigol (Cymrodoriaeth) ym Mhrifysgol Bangor.

Am ragor o wybodaeth ac i weld y swydd ddisgrifiad, cliciwch yma.

Y dyddiad cau i gyflwyno cais: 5pm 12 Awst 2021

 

 

 

 

 

 

Dogfennau Digidol

Mae nyrsio yn cael ei drawsnewid i greu ffordd ddigidol o weithio. Mae’r ymarfer presennol o gofnodi a chadw cofnodion papur wedi mynd yn faich, ac mae’n cymryd staff rheng flaen i ffwrdd o weithgareddau gofal.

Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws GIG Cymru i gynhyrchu dogfennau nyrsio digidol sy’n dilyn claf trwy ei daith gofal iechyd, gan ddefnyddio’r un iaith nyrsio safonol i leihau dyblygu a gwella profiad a gofal cleifion.

Mae cynrychiolwyr clinigol o bob ymddiriedolaeth a bwrdd iechyd yng Nghymru yn arwain y prosiect i sicrhau ei fod yn addas at y diben, yn canolbwyntio ar y claf, ac yn alinio â’r broses nyrsio. Fel man cychwyn, mae’r timau wedi pennu mai’r set gyntaf o ddogfennau i’w safoni a’u datblygu’n ddigidol yw:

  • Asesiad Derbyn Unedig
  • Asesiad Risg Cwympo
  • Asesiad Risg Niwed Gwasgedd Croen
  • Asesiad Poen
  • Asesiad Ymataliad
  • Asesiad Risg Maeth
  • Asesiad Codi a Chario
  • Rhestr Wirio ar gyfer Rhyddhau

Mae’r rhain wedi cael eu dewis ar sail amlder defnydd, a’r rheiny sydd â’r potensial mwyaf i wella asesiad cleifion, llywio cynllunio gofal, a gwella diogelwch a chanlyniadau cleifion.

Caiff cylchlythyron am y prosiect eu cynhyrchu’n rheolaidd, sy’n cynnwys gwybodaeth am gynnydd:

Cylchlythyr e-nyrsio argraff 1

Cylchlythyr e-nyrsio argraff 2

Cylchlythyr e-nyrsio argraff 3

Cylchlythyr e-nyrsio argraff 4

Cylchlythyr e-nyrsio Mehefin 2021

Defnydd cyfathrebu ar gael ar gyfer codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo:

Poster A3

Poster ward beilot A3