Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â'r Ddesg Wasanaeth

Cwsmeriaid Presennol

Os ydych chi'n cael eich cyflogi gan un o'r sefydliadau a gefnogir, gallwch gysylltu â ni drwy'r manylion a geir ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur. 

Porth Hunanwasanaeth

Mae gan nifer o sefydliadau a gefnogir fynediad i'n Porth Hunanwasanaeth, y gellir ei ddefnyddio er mwyn;

  • Ailosod Cyfrineiriau Nadex
  • Cofnodi galwadau yn uniongyrchol gyda'r Ddesg Gwasanaeth heb orfod ein ffonio
  • Gwirio hynt y galwadau rydych chi eisoes wedi'u gwneud
  • Cofrestru ar gyfer Rhybuddion a hysbysiadau
  • Dod o hyd i atebion i faterion neu ymholiadau cyffredin (mae rhagor yn cael eu hychwanegu bob dydd)
  • a mwy

Os nad oes gan eich sefydliad fynediad i'r Porth Hunanwasanaeth eto, gallwch gofrestru'ch diddordeb, gan y byddwn yn ei gyflwyno i'r holl sefydliadau a gefnogir gennym yn fuan.

Mae Desg Gwasanaeth NWIS ar agor rhwng 7.30am a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9.00am ac 1.00pm ar gyfer PRACTISIAU MEDDYG TEULU YN UNIG.

Nid ydym yn agor yn ystod gwyliau banc.

Mae ein Porth Hunanwasanaeth ar gael 24/7/365

Cwsmeriaid Newydd

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaethau TG a ddarparwn, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r tîm yn hapus i’ch helpu.