Neidio i'r prif gynnwy

Trawsnewid digidol mewn Gofal Sylfaenol

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gwneud cynnydd cyflym wrth drawsnewid gwasanaethau digidol i gefnogi meddygon teulu a phractisiau meddyg teulu. Mae Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru ar waith mewn 343 o bractisiau, ac ers ei lansio, cynhaliwyd dros 3,000 o ymgynghoriadau â chleifion.

Dywedodd un claf, "Byddai'n wych pe gallai'r gwasanaeth hwn ar gyfer apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys fod ar gael yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn". 

Mae 1,000 o ddefnyddwyr wedi'u cofrestru yng Ngwasanaeth Bwrdd Gwaith o Bell i Feddygon Teulu sy'n cefnogi meddygon teulu a staff allweddol i allu gweithio gartref. Mae e-byst o gartref ar gyfer practisiau meddyg teulu yn wasanaeth hanfodol arall rydym wedi'i alluogi, sy'n rhoi mynediad i feddygon teulu a staff practis i'w negeseuon e-bost GIG wrth symud o gwmpas neu gartref. Ac mae gwasanaeth newydd sy'n cynnig mynediad i feddygon teulu i Borth Clinigol Cymru yn caniatáu iddynt weld gwybodaeth ysbyty cleifion fel crynodebau rhyddhau a llythyrau clinigol, o unrhyw ysbyty yng Nghymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl wasanaethau hyn, a gwasanaethau digidol newydd eraill ar gael ar ein gwefan.