Neidio i'r prif gynnwy

Crynodebau ymgynghori digidol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol i feddygon teulu bellach yn fyw ledled Cymru

Mae'r cymhwysiad Choose Pharmacy yn darparu mynediad i borth diogel ar y we i fferyllfeydd cymunedol sy'n eu galluogi i gofnodi'n electronig ystod o ymgynghoriadau ar gyfer gwasanaethau ychwanegol yn y fferyllfa.

Ar hyn o bryd, mae'r holl fodiwlau gwasanaeth yn y cymhwysiad Choose Pharmacy, ar wahân i Atal Cenhedlu Brys, yn cynnwys swyddogaethau i gynhyrchu crynodebau ymgynghori. Arferai'r crynodebau hyn gael eu hanfon at bractisiau meddygon teulu ar bapur i sicrhau bod yr holl wybodaeth glinigol berthnasol yn cael eu cyfleu i feddyg teulu'r claf. Mae galluogi'r swyddogaeth e-Grynodebau yn golygu y gall y crynodeb ymgynghori gael ei anfon at feddygon teulu trwy Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru.

Mae anfon gwybodaeth ymgynghori cleifion Choose Pharmacy yn ddigidol i feddygon teulu yn fwy diogel, cyfrinachol, cyflym, olrheiniadwy na'r broses flaenorol ar bapur. Cwblhawyd cyflwyno e-Grynodebau y modiwl CAS yn genedlaethol ddiwedd mis Mai eleni, a bellach mae pob meddyg teulu ledled Cymru yn derbyn crynodebau ymgynghori yn electronig.

Ers ei gyflwyno ddiwedd mis Mai, mae 20,794 o grynodebau ymgynghori electronig wedi'u hanfon o'r cymhwysiad Choose Pharmacy at bractisiau meddygon teulu cleifion trwy Borth Gweinyddu Cleifion Cymru, gyda dros 99% o'r e-Grynodebau hyn wedi'u prosesu gan bractisiau meddygon teulu hyd yn hyn.

Bydd NWIS yn parhau i fonitro a chefnogi'r gwasanaeth a'r gobaith yw y bydd y swyddogaeth yn cael ei hymestyn i wasanaethau Choose Pharmacy eraill cyn diwedd y flwyddyn.