Neidio i'r prif gynnwy

Desgiau gwasanaeth cenedlaethol a lleol wedi'u huno

In Yn unol â'r penderfyniad i ddod yn awdurdod iechyd arbennig, rydym wedi uno timau Desg Wasanaeth Gofal Sylfaenol a Desg Wasanaeth Leol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Yr enw ar y tîm newydd fydd Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Bydd cyfeiriad e-bost Desg Wasanaeth Gofal Sylfaenol a chyfeiriad e-bost Desg Wasanaeth Leol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn parhau i weithio a bydd yr holl negeseuon e-bost yn cael eu hanfon ymlaen at gyfrif newydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Bellach, yr URL ar gyfer ein Porth Hunanwasanaeth yw https://dhcw-service-portal.wales.nhs.uk/.

Bydd gwefannau Desg Wasanaeth Gofal Sylfaenol a Desg Wasanaeth Leol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cael eu datgomisiynu erbyn Gorffennaf 2021. Y Porth Hunanwasanaeth fydd y prif safle ar gyfer cefnogaeth, newyddion, diweddariadau a chanllawiau cymorth.

Bellach, y prif rif ffôn allanol i gysylltu â Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw 0333 200 8048.