Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

27/01/2022
Mae cefnogaeth DHCW ar gyfer Pàs Covid y GIG yn cynnwys pasiau digidol a phapur

Mae dinasyddion yng Nghymru yn gymwys i gael copi o'u Pàs Covid ar yr amod eu bod wedi cael dau ddos o frechlyn cymeradwy (neu un dos sengl o frechlyn 'Janssen') trwy ap digidol a fersiwn papur.

11/01/2022
Cyfarwyddwyr Gweithredol Newydd yn ymuno â Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch o gyhoeddi penodiad dau gyfarwyddwr gweithredol newydd.

22/12/2021
Fferyllwyr cymunedol yn cofnodi dros 160,000 o frechiadau ffliw tymhorol ar Dewis Fferyllfa

Mae'r cymhwysiad Dewis Fferyllfa ar gael mewn 98% o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru i gefnogi fferyllwyr achrededig i ddarparu gwasanaethau clinigol gwell.

21/12/2021
System Imiwneiddio Cymru yn ehangu er mwyn rhoi rhagor o bigiadau atgyfnerthu

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd pigiadau atgyfnerthu yn cael eu rhoi’n gynt, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cefnogi byrddau iechyd i greu 1 miliwn o apwyntiadau brechlynnau COVID-19 ychwanegol erbyn diwedd mis Rhagfyr.  

16/12/2021
System Adran Achosion Brys newydd yn mynd yn fyw

Uned Mân Anafiadau Castell-nedd Port Talbot yw'r cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio system genedlaethol newydd ar gyfer Adrannau Achosion Brys (A&E).

25/11/2021
Desg Wasanaeth DHCW ar y rhestr fer ar gyfer gwobr a gydnabyddir yn fyd-eang

Mae tîm Desg Wasanaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cyrraedd rhestr fer y categori Desg Wasanaeth Gorau yng Ngwobrau Sefydliad y Ddesg Wasanaeth (SDI) eleni.

23/11/2021
Sgrinio Coluddion Cymru yn gwahodd pobl 58 a 59 oed i gael eu sgrinio

Mae’r rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru wedi dechrau gwahodd pobl 58 a 59 oed am y tro cyntaf i gael eu sgrinio ar gyfer canser y coluddyn.

22/11/2021
Canlyniadau profion endosgopi a broncosgopi Cwm Taf bellach ar gael ledled Cymru

Mae diweddariad i Borth Clinigol Cymru (WCP) yn golygu bod gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru bellach yn gallu cael mynediad at gopïau digidol o ganlyniadau profion endosgopi a broncosgopi eu cleifion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

12/11/2021
Cyhoeddiad masnachol: partner newydd i helpu i sbarduno rhaglen trawsnewid Digidol GIG Cymru

Sefydlwyd y rhaglen Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Cyhoedd (DSPP) gan Lywodraeth Cymru i helpu i gydlynu cyflwyno datrysiadau digidol a chymwysiadau iechyd a gofal yn gyflym i bobl Cymru. 

11/11/2021
Nyrsio digidol yn cipio gwobr 'Prosiect Gofal Iechyd Gorau' yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU

Mae’r tîm y tu ôl i Gofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) wedi ennill ‘Prosiect TG Gorau’r Flwyddyn y Sector Gofal Iechyd’ yng Ngwobrau mawreddog Diwydiant TG y DU Cymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS).

21/10/2021
Systemau digidol yn 'ganolog' wrth ddarparu rhaglen frechu flaenllaw Cymru

Mae ffigwr blaenllaw o raglen frechu COVID-19 Cymru wedi disgrifio sut mae mynediad at y gwasanaethau digidol a ddarperir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi bod yn allweddol i’w roi ar waith yn llwyddiannus.

19/10/2021
Cleifion yng Nghymru i gael budd o system labordy newydd

Bydd y Gwasanaeth System Rheoli Gwybodaeth Labordy (LIMS) newydd yn rheoli dros 35 miliwn o brofion a brosesir gan yr 21 o labordai patholeg GIG Cymru bob blwyddyn

05/10/2021
Datblygiad cyflym System Imiwneiddio Cymru yn hybu darpariaeth y brechlyn

Mae Bwrdd Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi clywed sut mae graddfa a chyflymder gwaith datblygu hyblyg ar gyfer System Imiwneiddio Cymru yn “drawsnewidiad go iawn” ac yn “hanfodol i lwyddiant y rhaglen [brechu torfol Cymru]” yn ei gyfarfod bwrdd ym mis Medi.

08/10/2021
Dyfarnu Helen Thomas, o Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn Brif Swyddog Gweithredol Digidol y Flwyddyn

Enillodd Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ‘y wobr Prif Swyddog Gweithredol Digidol y Flwyddyn’ yn y Gwobrau ‘Digital Health’ 2021.

27/09/2021
Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Cymru yn dod ag arbedion mawr i fusnesau bach

Llywodraeth Cymru wedi arbed cannoedd o filiynau o bunnoedd trwy ddefnyddio rhaglenni a gwasanaethau'r sector cyhoeddus yn ystod y pandemig.

22/09/2021
Penodi cadeirydd newydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi i Simon Jones gael ei benodi gan Lywodraeth Cymru yn Gadeirydd ein bwrdd.

20/09/2021
Ymunwch â'n Diwrnod Recriwtio Agored - 7 Hydref 2021

Ymunwch â ni ar gyfer diwrnod recriwtio agored rhithwir ar 7 Hydref.

17/09/2021
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn llwyddo yng Ngwobrau Cenedlaethol y DU

Llongyfarchiadau i'n tîm caffael am ennill ‘Gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 - Sefydliadau’r GIG a Gofal Iechyd’ yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth Cenedlaethol y DU 2021.

13/09/2021
Cefnogi Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2021

Heddiw mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn anrhydeddu Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, menter Sefydliad Iechyd y Byd sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a gweithredu mewn perthynas â diogelwch cleifion.

25/08/2021
Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar gyfer gwasanaethau TG GIG Cymru – rhwng 26 a 31 Awst

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gwneud gwaith uwchraddio a chynnal a chadw TG hanfodol rhwng 26 a 31 Awst, a allai effeithio ar y data sydd ar gael ar ddangosfwrdd data COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.