Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael cofnodion cleifion diabetes digidol

Mae clinigwyr diabetes yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg bellach yn defnyddio'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes cenedlaethol i gofnodi a gweld manylion cleifion ym Mhorth Clinigol Cymru.

Mae'r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes yn caniatáu i ymgynghorwyr, nyrsys a dietegwyr gofnodi a gweld gwybodaeth bwysig am reoli diabetes claf. Mae hyn yn cynnwys trefnau inswlin, arsylwadau, cyngor clinigol, arweiniad a chanlyniadau profion.

Yn ystod pandemig COVID-19, mae wedi caniatáu i glinigwyr diabetes gynnal cofnod y claf yn electronig wrth gynnal ymgynghoriadau ffôn yn lle clinigau cleifion allanol safonol. Mae'r holl wybodaeth hon yn cael ei chadw ym Mhorth Clinigol Cymru ac mae'n hygyrch i glinigwyr eraill sy'n ymwneud â gofal claf.

Hyd yn hyn, crëwyd dros 11,000 o Nodiadau Ymgynghoriad Diabetes ar draws byrddau iechyd Cwm Taf a Hywel Dda.