Tynnu sylw at TG ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

Mae PublicTechnology, un o brif ffynonellau newyddion sy'n torri a dadansoddiadau ar gyfer gweithwyr digidol, data a TG proffesiynol ledled y sector cyhoeddus, wedi ysgrifennu am ein gwaith i drawsnewid trin mân afiechydon trwy alluogi fferyllfeydd cymunedol i gael mynediad at gofnodion gofal iechyd digidol. 

Mae'r erthygl: "How Digital Records are Changing NHS Care in Wales" yn canolbwyntio ar ein peilot Gwasanaeth Profi a Thrin Dolur Gwddf sydd newydd ei gwblhau, sy'n caniatáu i fferyllfeydd cymunedol drin nifer o gleifion yn uniongyrchol yn hytrach nag aros am apwyntiad meddyg teulu.

Darllenwch yr erthygl ar wefan PublicTechnology.net.