Poblogrwydd yr e-Lyfrgell yn cynyddu

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fuddsoddiad sylweddol yng ngwasanaeth e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru wrth gychwyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Ers hynny, mae'r e-Lyfrgell wedi tyfu'n sylweddol ac wedi profi i fod yn adnodd cynyddol werthfawr i staff y GIG ledled Cymru.

Mae lawrlwythiadau wedi cynyddu'n sylweddol ac maen nhw'n parhau i wneud, gan brofi gwerth y buddsoddiad.

Yn ogystal ag ehangu adnoddau presennol, sicrhaodd y buddsoddiad fod ystod eang o ddeunyddiau newydd wedi'u hychwanegu at y llwyfan, gan gynnwys e-lyfrau. Mae'r rhain wedi cael eu gweld dros chwe mil o weithiau ers iddynt gael eu hychwanegu ym mis Hydref 2018. Mae'r teitlau mwyaf poblogaidd yn cynnwys Principles and Practice of Sleep Medicine, Musculoskeletal ImagingMeyler's Side Effects of Drugs.

Nodwyd cynnydd mawr o ran diddordeb mewn offer sy'n cefnogi penderfyniadau clinigol a'r rheiny sy'n darparu canllawiau ar weithdrefnau, diagnosis, prognosis, triniaeth ac ataliaeth - offer megis BMJ Best Practice, DynaMed Plus, ClinicalKeyClinicalKey Nursing.

Mae tîm yr e-Lyfrgell yn parhau i ddatblygu a hyrwyddo offer a gwybodaeth ar-lein er mwyn cefnogi addysg a datblygiad holl aelodau staff GIG Cymru. Gallwch ymweld â'r e-Lyfrgell ar Fewnrwyd GIG Cymru neu ar wefan yr e-Lyfrgell.