Mae nodwedd "arloesol" Porth Clinigol Cymru yn cefnogi gofal diabetes

Aethon ni i siarad â Dr Gautam Das yn Ysbyty Tywysog Cymru ym Merthyr Tudful yn ddiweddar ac roedd yn awyddus i ddweud wrthym pa mor ddefnyddiol y mae’r Nodyn Ymgynghoriad Diabetes, sef nodwedd o'n system, Porth Clinigol Cymru. Dywedodd Dr. Das fod y nodwedd wedi bod yn “newid arloesol” a'i bod wedi symleiddio apwyntiadau, wedi lleihau amseroedd aros clinigau ac yn darparu nodiadau cleifion mewn un lle.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu rhagor.

 

 

Cyhoeddwyd: 06/02/20