Neidio i'r prif gynnwy

Mae gennym gyfle cyffrous i dri phrentis ymuno â'n sefydliad yn llawn amser.

Bydd y prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau i safonau lefel prifysgol ac yn derbyn cyflog llawn amser (cyflog Band 3 £19,737).
Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus fynediad i gwrs gradd uwch a ddewisir yn benodol ar gyfer y rôl, a chânt eu cefnogi gan fentoriaid a rheolwyr profiadol.
Mae dwy o'r rolau yn ein tîm Desg Wasanaeth ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma, yn ogystal ag yn y swydd ddisgrifiad.
Mae'r drydedd rôl yn ein tîm Cynhyrchion Cofnod Sengl. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer y rôl hon yma a chliciwch yma i weld y swydd ddisgrifiad.
Os oes gennych ddiddordeb yn y rolau uchod, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at NWIS-wfod.shared@wales.nhs.uk