Lled band rhwydwaith GIG Cymru yn cynyddu

Mae gwasanaethau digidol sy'n defnyddio rhwydwaith GIG Cymru yn elwa ar gynnydd mawr mewn lled band. Mae'r cynnydd hwn yn caniatáu rhannu delweddau yn gyflymach, gweithio'n well o bell i feddygon teulu, a chynadledda fideo a chyfathrebu mwy dibynadwy wrth ddefnyddio Microsoft Office 365.

Mae'r lled band wedi'i gynyddu i 5gb ac mae newidiadau cylched sydd wedi'u gweithredu yn caniatáu cynnydd pellach i 10gb, yn ôl yr angen.

Daw'r lled band gwell yn dilyn gwelliannau cyflym yng nghapasiti rhwydwaith gan dîm Gwasanaethau Craidd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a chydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd Cymru, cyflenwyr gwasanaeth fel BT, a llawer o sefydliadau eraill.

I ddarparu ar gyfer y gwelliannau hyn, mae'r tîm Gwasanaethau Craidd wedi ailgynllunio'r rhwydwaith i gynnwys offer newydd a gwasanaethau wedi'u huwchraddio.