Lansio dogfennau nyrsio newydd

Lansiwyd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru mewn sawl bwrdd iechyd ledled Cymru. Mae'r prosiect yn trawsnewid dogfennaeth nyrsio trwy safoni ffurflenni, a'u troi'n ddigidol.

Bydd fformatau dogfennau newydd ar gael i nyrsys ar ffurf papur a digidol, ar gyfer asesiadau risg ac asesiadau cleifion mewnol i oedolion.

Mae cael ffurflenni ar ffurf ddigidol yn golygu y bydd nyrsys yn gallu cwblhau asesiadau wrth erchwyn gwely'r claf ar gyfrifiaduron tabled, neu ddyfeisiau llaw eraill.

Mae'n cael ei dreialu ar sawl ward trwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth, mewn lleoliadau ledled Cymru. Ar ôl gwerthuso, ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn bydd y ffurflenni digidol ar gael i bob ardal.

Mae nyrsys a chydweithwyr amlddisgyblaethol o bob bwrdd iechyd wedi bod yn rhan o'r rhaglen ac wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd ers dros ddwy flynedd i safoni'r ffurflenni a chreu'r broses ddigidol. Cyflogir Arweinydd Nyrsio Clinigol ym mhob bwrdd iechyd ac mae'n arwain y broses o gyflwyno'r dogfennau newydd.