e-Atgyfeiriadau yn helpu Hywel Dda i gyrraedd targed gofal canser

Mae cleifion canser y mae angen gofal brys arnynt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn elwa ar ddefnydd gwell o atgyfeiriadau electronig.

Er mwyn gwella perfformiad o ran amseroedd aros ar gyfer cleifion y tybir bod ganddynt achos brys o ganser, mae meddygon teulu, staff cofnodion meddygol ac ymgynghorwyr Hywel Dda yn hyrwyddo'r defnydd o Wasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru.

Mae'r ymdrech i gyflogi Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru yn fwy wedi golygu bod nifer yr atgyfeiriadau electronig y mae meddygon teulu yn eu gwneud wedi saethu o 48% ym mis Awst 2019 i 73% ym mis Tachwedd. Mae e-Atgyfeiriadau ar gyfer cleifion y tybir bod ganddynt achos brys o ganser hefyd wedi cynyddu, gan gyrraedd 96% ym mis Tachwedd. Helpodd hyn nod Hywel Dda o sicrhau bod 90% o atgyfeiriadau meddygon teulu ar gyfer cleifion y tybir bod ganddynt achos brys o ganser yn cael eu prosesu'n electronig.

Mae Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru yn galluogi atgyfeiriadau electronig i fynd yn uniongyrchol gan feddygon teulu i ymgynghorwyr. Mae hyn yn hanfodol pan fydd angen sylw brys ar ofal claf. Gall ymgynghorwyr gymryd nifer o gamau electronig gyda phob atgyfeiriad, gan gynnwys blaenoriaethu, dychwelyd atgyfeiriadau i'r meddyg teulu (gydag esboniad) ac ailgyfeirio cleifion i wasanaethau neu glinigau anymgynghorol.  

Cyflwynwyd Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru yn Hywel Dda yn 2016.