Diwrnodau Agored Recriwtio – 11 a 18 Medi

Ydych chi'n angerddol am ddata a gwybodaeth?  Ydych chi am gael effaith ar ddyfodol GIG Cymru?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o bob oed a gallu ar gyfer nifer o swyddi ym meysydd Peirianneg Data, Datblygu Meddalwedd, Gwyddor Data yn ogystal â Rheoli Prosiectau a Newid.

Dewch i'n diwrnodau agored i ddysgu rhagor am wybodeg iechyd, am brosiectau cenedlaethol ac am weithio i GIG Cymru.

11 Medi, o 10:00am tan 7:00pm – Tŷ Glan-yr-Afon, 21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AD

18 Medi, o 10:00am tan 6:45pm – Preswylfa, Heol Hendy, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ

Dewch â’ch CV

Cysylltwch â Paul Howell am ragor o fanylion – paul.howells@wales.nhs.uk