Cysylltiadau Celtaidd

Yn gynharach eleni, rhoddodd Emma Williams, Arweinydd Clinigol Choose Pharmacy yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gyflwyniad ar gymhwysiad Choose Pharmacy yn y Gynhadledd Geltaidd yng Nghaeredin.

O'r herwydd, mynegodd aelodau o'r tîm Fferylliaeth Gymunedol o Ogledd Iwerddon eu diddordeb yn y cymhwysiad, ac roeddent yn dymuno darganfod mwy. Yn debyg i Gymru, mae gan Ogledd Iwerddon Gynllun Mân Anhwylderau ar waith mewn fferyllfeydd. Er hyn, mae'n gweithredu ar bapur yn unig ar hyn o bryd a'u nod yw trawsnewid y gwasanaeth hwn yn un digidol. 

Gwahoddodd tîm Choose Pharmacy gydweithwyr o Ogledd Iwerddon i'r swyddfa yng Nghaerdydd i arddangos y cymhwysiad a rhoi trosolwg o'r gwasanaeth.