Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Andrew Griffiths, yn rhoi'r gorau i'w rôl

Mae Andrew Griffiths am roi'r gorau i'w rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth ddiwedd mis Rhagfyr. 

Mae Andrew wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo datblygiad digidol ar gyfer GIG Cymru. Roedd yn aelod o'r gweithgor wnaeth oruchwylio cyflwyno'r strategaeth wreiddiol 'Hysbysu Gofal Iechyd'. Ymunodd â'r Rhaglen Hysbysu Gofal Iechyd yn 2004 ac yna yn y blynyddoedd olaf fel prif gyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Bydd Helen Thomas, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth NWIS presennol, yn ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, hyd nes y bydd rhywun i gymryd lle Andrew yn barhaol wedi'i recriwtio a'i benodi.