Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn mynd yn fyw gyda'r gallu i wylio delweddau'n genedlaethol

Clinigwyr gofal eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r diweddaraf i elwa ar swyddogaeth ym Mhorth Clinigol Cymru sy'n caniatáu iddynt weld delweddau cleifion o fyrddau iechyd eraill yng Nghymru. 

Gan ddefnyddio'r cleient gwe Mobility, gall swyddogaeth ganiatáu i glinigwyr weld delweddau sy'n gysylltiedig ag adroddiad radioleg a arddangosir yn WCP, hyd yn oed os yw'r delweddau hynny wedi'u lleoli mewn bwrdd iechyd arall.  Mae rhannu delweddau'n electronig ar draws ffiniau yn cynorthwyo clinigwyr i wneud penderfyniadau gwybodus, wrth leihau costau gweinyddu.

Yn ddiweddar, gweithredodd Bwrdd Iechyd Bae Abertawe ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre y system, gan ddilyn byrddau iechyd Powys, Hywel Dda, Cwm Taf a Chaerdydd a'r Fro.