Anne-Marie Cunningham yn lansio Cynhadledd Aelodau gyntaf y Gyfadran Gwybodeg Glinigol

Yn ddiweddar, agorodd Anne-Marie Cunningham, ein Cyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Gofal Sylfaenol, y Gynhadledd Flynyddol i Aelodau gyntaf ar gyfer y Gyfadran Gwybodeg Glinigol yn Llundain.

Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau am ddyfodol trawsnewid digidol, yr angen am achredu meddalwedd er mwyn gwella diogelwch cleifion a phwysigrwydd genomeg.

Sefydlwyd y Gyfadran Gwybodeg Glinigol fel corff aelodaeth broffesiynol y DU ar gyfer yr holl wybodegwyr clinigol, gan gynnwys gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sydd wedi'u cofrestru â'r Awdurdod Safonau Proffesiynol.

"Roedd awyrgylch ffantastig drwy gydol y digwyddiad," meddai Cunningham, "ac roedd yn gyfle da i ddod ag aelodau ynghyd i siarad am faterion cyffredin, tir cyffredin ac i ddod i adnabod ein gilydd. Diolch i bawb a ddaeth ac i'r holl siaradwyr, cadeiryddion a staff a wnaeth y diwrnod yn bosib."