Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennaeth Nyrsio GIG Cymru

 

Mae rhaglen genedlaethol yn mynd rhagddi i drawsnewid dogfennaeth y mae gofyn i nyrsys ei chwblhau. Mae arweinwyr Gwybodeg Nyrsio yn GIG Cymru yn cydlynu safoni dogfennau nyrsio tra bod Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr clinigol i greu dogfennau nyrsio digidol sy’n dilyn claf trwy ei daith gofal iechyd. Mae’r un iaith nyrsio safonol yn cael ei defnyddio i leihau dyblygu, i wella profiad cleifion a chanlyniadau gofal.

Mae cynrychiolwyr clinigol o bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth yng Nghymru yn arwain y gwaith o safoni a digideiddio dogfennau nyrsio i sicrhau eu bod yn addas i’r diben; yn canolbwyntio ar y claf ac yn cyd-fynd â’r broses nyrsio.

Bellach mae’r dogfennau canlynol wedi’u datblygu a’u safoni a’u cymeradwyo’n swyddogol trwy’r broses lywodraethu ar gyfer eu defnyddio ar draws GIG Cymru. 

 

Cliciwch yma i weld y Ddogfennaeth Nyrsio GIG Cymru a gyhoeddwyd.

 

Sylwch, mae'r dogfennau canlynol yn fanylebau technegol, ac maent yn orfodol i'r GIG a sefydliadau partner a chyflenwyr system yn Saesneg. Os ydych am weld dogfen gyhoeddedig, cewch eich ailgyfeirio i fersiwn Saesneg ein gwefan. 

 

Os oes unrhyw un yn bwriadu datblygu dogfen / safon newydd yn genedlaethol, cyfeiriwch at y Weithdrefn Gweithredu Safonol (SOP) – Safoni Data Gwybodaeth Genedlaethol.