Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth

 

Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr a chanddynt gefndir gwasanaethau gwybodaeth yn bennaf, sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol ym maes ansawdd gwybodaeth.  Fodd bynnag, bydd croeso i staff o adrannau eraill mewn cyfarfodydd unigol hefyd.

 

Cadeirydd: Helen Thomas, Cyfarwyddwr Gwybodaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
Ysgrifennydd: Safonau Gwybodaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

 

Cynrychiolwyr eraill:

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

• Strategaeth Gwybodaeth Ariannol, Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru

• Safonau Gwybodaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

• 1000 o Fywydau, Iechyd Cyhoeddus Cymru

• Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU), Iechyd Cyhoeddus Cymru

• Rhwydweithiau Canser Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

• Gwasanaethau Gwybodaeth, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

• Gwybodeg Iechyd, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

• Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru

• Iechyd a Gofal Digidol, Llywodraeth Cymru

• Cyflawni a Pherfformio, Llywodraeth Cymru

• Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC)

 

Amlder y Cyfarfodydd

Mae’r gweithgor yn cyfarfod bob chwarter.