Gwybodeg Iechyd a Gofal

 

Darperir gwasanaethau Gwybodeg Iechyd a Gofal gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn ogystal â phob un o'r 7 Bwrdd Iechyd, Ymddiriedolaethau a sefydliadau lletyol.

 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion penaethiaid gwybodaeth pob sefydliad pe byddech am gysylltu â nhw.

Map Bwrdd Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan