Adnodd Data Cenedlaethol

 

Mae adnodd data cenedlaethol yn cael ei ddatblygu er mwyn galluogi GIG Cymru i wella profiad cleifion a chanlyniadau gwasanaeth.

Nod yr adnodd yw cyflwyno data iechyd a gofal mewn ffordd fwy cydlynol, gan ddefnyddio iaith gyffredin a safonau technegol. Bydd yn gwella’r ffordd y mae data yn cael eu casglu, rhannu a’u defnyddio mewn sefydliadau iechyd a gofal yng Nghymru, a bydd yn  gyrru rhyngweithrededd systemau iechyd a gofal ymlaen.

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a rhanddeiliaid eraill i gyflawni'r rhaglen uchelgeisiol.

Bydd yr adnodd yn darparu gwell medrusrwydd dadansoddeg a bydd yn galluogi clinigwyr, rheolwyr gweithredol, gwyddonwyr data a defnyddwyr eraill i wneud gwell penderfyniadau.

 

 

Mynediad

Gan fod yr adnodd data cenedlaethol yn wasanaeth anweithredol ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gyfarwyddiadau mynediad ar hyn o bryd