Neidio i'r prif gynnwy

Camddefnyddio Sylweddau

Croeso i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol ar Gamddefnyddio Sylweddau ar y we. Mae'r wefan hon yn arddangos ystod eang o Ddangosyddion Data, gan adrodd ar amrywiaeth o eitemau a gedwir ar Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'r Dangosyddion a'r adroddiadau sydd ar gael yn cael eu diweddaru bob mis, unwaith y bydd y cyflwyniadau data diweddaraf yn cael eu prosesu.

Mynediad i'r adroddiadau ar y we ar gyfer defnyddwyr awdurdodedig: Adroddiadau Gwe Camddefnyddio Sylweddau