Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ac ystadegau

Mae'r Is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu nifer o adroddiadau ac ystadegau. Mae'r rhain yn cynnwys Mapiau Iechyd Cymru, PEDW Data Ar-lein a Chamddefnyddio Sylweddau .

Lle na ellir bodloni eich cais trwy'r data sydd ar gael, gellir cael ceisiadau penodol am ddata trwy wasanaeth dadansoddi pwrpasol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Darperir y gwasanaeth hwn i Lywodraeth Cymru, GIG Cymru ac eraill. Am wybodaeth heblaw'r wybodaeth sydd eisoes ar gael trwy'r wefan hon, cysylltwch â'r Tîm Dadansoddi yn pdit.requests@wales.nhs.uk a rhoi manylion eich gofynion mor llawn â phosibl.