Datblygu'r ecosystem

Gan weithio mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, rydym ni wedi sefydlu rhwydwaith Ecosystem Iechyd Digidol Cymru.

Nod y cydweithredu yw rhannu arloesiadau digidol a darparu mynediad at lwyfannau technoleg sector iechyd GIG Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar gael o’r Hwb Gwyddorau Bywyd.  

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, â chefnogaeth Rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg Llywodraeth Cymru, yn creu rhwydwaith Ecosystem Iechyd Digidol Cymru.
 
Rhagor o wybodaeth ar wefan Ecosystem Iechyd Digidol Cymru.
 
Bydd y prosiect yn darparu mynediad i seilwaith GIG Cymru mewn camau graddol, gan ddefnyddio rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau (APIs). Mae’r camau cychwynnol yn rhoi mynediad i achosion prawf API.   
 
Mae’r system brofi ar gael trwy Hapi-Fhir

Gweler y cyfarwyddyd a dogfennau’r achosion prawf

Gweler y cyfarwyddyd a dogfennau’r achosion prawf ar digital@lshubwales.com