Rhidian Hurle

Cyfarwyddwr Clinigol / Prif Swyddog Gwybodaeth Clinigol

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Clinigol / Prif Swyddog Gwybodaeth Clinigol

Mae Mr Rhidian Hurle yn Llawfeddyg Wrolegol Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ac ymunodd â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru fel ein Cyfarwyddwr Meddygol newydd ym mis Mai 2015. Roedd yn gweithio tri diwrnod yr wythnos gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru tra’n cadw rôl glinigol o fewn Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.
 
Ar ôl graddio o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd ym 1995, ymgymerodd â hyfforddiant llawfeddygol sylfaenol a hyfforddiant wrolegol uwch yng Nghymru ac mae wedi gweithio yn yr holl brif ysbytai ar hyd coridor yr M4 yng Nghymru. Yn 2008, dyfarnodd Prifysgol Caerdydd MD i Rhidian am ei ymchwil ar ganser y brostad. Mae’n Athro Clinigol Mygedol (Prifysgol Caerdydd), ac yn flaenorol bu’n Diwtor Llawfeddygaeth gyda Choleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr. Mae Rhidian yn aelod o Gymdeithas Llawfeddygaeth Wrolegol Prydain (BAUS), Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA), Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin a Chymdeithas Wroleg Ewrop.
 
Mae gan Rhidian brofiad helaeth o ddiagnosis a thriniaeth problemau wrolegol cyffredinol o bob math, a diddordebau is-arbenigol mewn rheolaeth canser risg uchel arwynebol y bledren. Cyn ymuno â’n sefydliad, bu Rhidian yn Gyfarwyddwr Meddygol Cyswllt Gwybodeg ym Mwrdd Iechyd Cw Taf Morganwg. Mae ganddo ddiddordeb brwd yn y defnydd o dechnoleg fel galluogwr darpariaeth gofal iechyd gyda ffocws arbennig ar ryngwynebau defnyddwyr. Daw â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth ac mae’n ymroddedig i’r defnydd o dechnoleg i yrru gwelliannau yn ansawdd ac effeithlonrwydd gofal iechyd. Mae ganddo rôl arweinyddiaeth allweddol mewn ymgysylltiad clinigol â’r agenda digidol.
 
Mae Rhidian a’i wraig, Vian (sy’n feddyg teulu sy’n gweithio yng Nghasnewydd), yn byw yng Nghaerdydd gyda’u teulu ifanc.