Helen Thomas

Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ymgymerodd Helen â rôl y Cyfarwyddwr Dros Dro yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ym mis Rhagfyr 2019, ac mae’n arwain y sefydliad yn ystod ei gyfnod pontio i Awdurdod Iechyd Arbennig.

Ymunodd â Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru fel Cyfarwyddwr Gwybodaeth yn 2017 ac mae wedi bod yn ganolog i’r gwaith o gefnogi gwell ansawdd data a gwell defnydd o ddata ym maes gofal iechyd ac yn natblygiad yr Adnodd Data Cenedlaethol newydd, sef yr NDR.

Yn flaenorol, bu’n Gyfarwyddwr Gwybodaeth Cynorthwyol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a bu’n gyfrifol am ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen i werthuso darpariaeth gwasanaeth ac i gefnogi’r gwaith o wella a thrawsnewid y gwasanaeth.

Dechreuodd Helen ei gyrfa yn y GIG 30 mlynedd yn ôl, gan weithio ym maes cyllid i ddechrau cyn symud i faes gwybodaeth iechyd yn 2000. Enillodd brofiad gwybodeg iechyd eang ar draws nifer o rolau ac arweiniodd nifer o brosiectau newid, gan gynnwys disodli’r Systemau Gweinyddu Cleifion, dylunio a datblygu’r Porth Clinigol a throsglwyddo’r broses ofal yn electronig. Yn ogystal, arweiniodd raglen waith i foderneiddio seilwaith gwybodaeth y sefydliad.