Helen Thomas

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth

Dechreuodd Helen ei gyrfa yn y GIG 27 o flynyddoedd yn ôl, gan weithio’n gychwynnol ym maes cyllid, ar gyfer Awdurdod Iechyd Gorllewin Morgannwg ac yn ddiweddarach yn Ymddiriedolaeth GIG Treforys ac Abertawe. Symudodd i faes gwybodaeth iechyd yn 2000 a gweithiodd ar nifer o brosiectau a oedd yn cyflwyno newid, gan gynnwys disodli’r Systemau Gweinyddu Cleifion, dylunio a datblygu’r Porth Clinigol a throsglwyddo’r broses gofal yn electronig.  Arweiniodd hefyd raglen waith i foderneiddio isadeiledd gwybodaeth y sefydliad.
 
Cyn iddi gael ei phenodi yn Gyfarwyddwr Gwybodaeth yn 2017, hi oedd y Pennaeth Gwybodaeth ym Mwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, a chanddi gyfrifoldeb dros ddarparu’r wybodaeth oedd ei hangen i werthuso gweithredu a chefnogi gwella a thrawsnewid gwasanaeth.
 
Yn y rôl hon, arweiniodd broses o ddatblygu strategaeth deallusrwydd busnes Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ac mae hi wedi bod yn allweddol wrth hybu llywodraethu gwybodaeth, cofnod iechyd a gwasanaethau codio clinigol.