Gary Bullock

Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygu Cymwysiadau

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygu Cymwysiadau

Fel Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygu Cymwysiadau, mae Gary yn gyfrifol am ddatblygu’r strategaeth cymwysiadau ac am ddadansoddi, dylunio, datblygu, adeiladu, profi a chynorthwyo pob cymhwysiad GGGC. Mae’r Gyfarwyddiaeth hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad technegol i gaffaeliadau cenedlaethol.
 
Yn flaenorol, penodwyd Gary i rôl Cyfarwyddwr Technegol, Hysbysu Gofal Iechyd a, chyn y swydd hon, roedd yn Bennaeth Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg gyda Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro.