Carwyn Lloyd-Jones

Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mae gan Carwyn brofiad helaeth mewn technoleg gofal iechyd, ac mae wedi arwain ar ddylunio isadeiledd ar gyfer GIG Cymru ers 2006. Cyn ei benodi yn Gyfarwyddwr TGCh, yn ei rôl fel Pennaeth Gwasanaethau Isadeiledd a Dylunio, roedd ei waith yn cwmpasu swyddogaeth weithredol oedd yn cynnwys rhwydweithiau, canolfannau data, datblygu a chefnogi cymwysiadau busnes cenedlaethol a chynnal systemau clinigol cenedlaethol.
 
Cyn ymuno â’r GIG yn 2002, gweithiodd Carwyn i British Steel a Cisco Systems. Cyn hyn, graddiodd Carwyn o Brifysgol Abertawe â gradd dosbarth cyntaf ag anrhydedd mewn Electroneg a Chyfrifiadureg, ac wedyn doethuriaeth mewn Peirianneg.
 
Cafodd ei eni yng Ngheredigion ac mae bellach yn byw ger Caerdydd. Mae Carwyn yn ddwyieithog a chanddo ddiddordeb arbennig mewn sicrhau bod systemau TG iechyd a gofal yn adlewyrchu anghenion iaith cleifion.