Cwrdd â'r Cyfarwyddwr

Helen Thomas

Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Rhidian Hurle

Cyfarwyddwr Clinigol / Prif Swyddog Gwybodaeth Clinigol

Gary Bullock

Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygu Cymwysiadau

Claire Osmundsen-Little

Cyfarwyddwr Cyllid a Sicrhau Busnes

Carwyn Lloyd-Jones

Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Michelle Sell

Prif Swyddog Gweithredu