Rhyddid gwybodaeth

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, gael mynediad i wybodaeth sydd gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, â rhai eithriadau cyfyngedig penodol.

I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, dylech wneud hynny naill ai trwy:

  • Anfon neges e-bost at Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth
  • Yn ysgrifenedig at: Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Tŷ Glan-yr-Afon, 21 Cowbridge Road East, Caerdydd CF11 9AD